Brands Hatch Grand Prix
3.894 km / 2.42 mi

All Car Categories
Driver Car Server Time Gap Tires Laps
Finished/Started
Date
Erwin Schmidt Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:34.357 - 18 / 24 2021/04/07
Kiiro Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:34.982 0.626 22 / 49 2021/04/07
Tuomas Lankinen Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.312 0.956 9 / 23 2021/04/07
Ramon Llupart Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.583 1.226 36 / 48 2021/04/07
Sebastian Bork Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.614 1.258 12 / 22 2021/04/07
Stan van der Koelen Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.617 1.260 4 / 8 2021/04/07
Theo vd Brink Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.829 1.472 10 / 18 2021/04/07
Barry M Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.999 1.642 22 / 39 2021/04/07
Rob Thompson Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.083 1.726 9 / 23 2021/04/07
Felix Kims Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.769 2.412 12 / 36 2021/04/07
Bruno Cappelletti Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.781 2.425 7 / 17 2021/04/07
Jorge Herrera Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.822 2.465 18 / 24 2021/04/07
Sven-Arne Andersson Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.967 2.610 12 / 19 2021/04/07
Robbb74 Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:37.750 3.393 13 / 28 2021/04/07
Mike Olson Puma P052 [P] AMSU Puma P052 R6#JR 1:38.160 3.803 1 / 6 2021/04/06

Are you sure?

This file will be moved to \r2la_temp