Brands Hatch Grand Prix
3.894 km / 2.42 mi

All Car Categories
Driver Car Server Time Gap Tires Laps
Finished/Started
Date
Erwin Schmidt Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:34.357 - 18 / 24 2021/04/07
Kiiro Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:34.982 0.626 22 / 49 2021/04/07
Tuomas Lankinen Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.312 0.956 9 / 23 2021/04/07
Ramon Llupart Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.583 1.226 36 / 48 2021/04/07
Sebastian Bork Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.614 1.258 12 / 22 2021/04/07
Stan van der Koelen Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.617 1.260 4 / 8 2021/04/07
Theo vd Brink Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.829 1.472 10 / 18 2021/04/07
Barry M Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:35.999 1.642 22 / 39 2021/04/07
Rob Thompson Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.083 1.726 9 / 23 2021/04/07
Felix Kims Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.769 2.412 12 / 36 2021/04/07
Bruno Cappelletti Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.781 2.425 7 / 17 2021/04/07
Jorge Herrera Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.822 2.465 18 / 24 2021/04/07
Sven-Arne Andersson Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:36.967 2.610 12 / 19 2021/04/07
Robbb74 Puma P052 AMSU Puma P052 R6#JR 1:37.750 3.393 13 / 28 2021/04/07
Mike Olson Puma P052 [P] AMSU Puma P052 R6#JR 1:38.160 3.803 1 / 6 2021/04/06
J Turn 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:39.187 4.830 8 / 15 2021/05/07
Erwin Schmidt 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:39.215 4.859 21 / 24 2021/05/07
Gabriele Sicuro 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:39.427 5.070 37 / 57 2021/05/07
Igor De Assis 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:39.565 5.208 37 / 61 2021/05/07
Fernando Flanagan 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:39.837 5.481 28 / 38 2021/05/07
Ramon Llupart 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:40.762 6.405 38 / 47 2021/05/07
Jorge Herrera 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:41.546 7.189 13 / 23 2021/05/07
Rob Thompson 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:41.654 7.297 6 / 22 2021/05/07
Toubago 2010 M3 E92 GTS [P] AMSU BMW M3 R2#JR 1:41.899 7.542 3 / 5 2021/05/07
Felix Kims 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:42.032 7.675 43 / 59 2021/05/07
Mike Olson 2010 M3 E92 GTS AMSU BMW M3 R2#JR 1:43.740 9.383 1 / 4 2021/05/07
Erwin Schmidt Mini Challenge AMSU Mini R1#JR 1:44.625 10.268 25 / 27 2021/08/18
Nathan Miller Mini Challenge AMSU Mini R1#JR 1:45.689 11.333 7 / 27 2021/08/18
Stan van der Koelen Mini Challenge AMSU Mini R1#JR 1:45.875 11.518 20 / 38 2021/08/18
Barry M Mini Challenge AMSU Mini R1#JR 1:46.154 11.797 11 / 31 2021/08/18
Bruno Cappelletti Mini Challenge AMSU Mini R1#JR 1:46.788 12.431 6 / 14 2021/08/18
Mike Olson Mini Challenge AMSU Mini R1#JR 1:47.232 12.876 2 / 8 2021/08/18
Sven-Arne Andersson Mini Challenge AMSU Mini R1#JR 1:48.026 13.669 8 / 19 2021/08/18
Gabriel Escalada 2010 M3 E92 GTS [P] AMSU BMW M3 R2#JR 1:49.389 15.032 7 / 21 2021/05/07
Don Reid Mini Challenge [P] AMSU Mini R1#JR 2:01.143 26.787 5 / 20 2021/08/18

Are you sure?

This file will be moved to \r2la_temp